Dotnuvos projektai pārstāvi Ingu Freimani ievēl Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdē

Š.g. 20. martā Ozolniekos norisinājās Latvijas sēklaudzētāju asociācijas (LSA) kopsapulce, kuras laikā, uz diviem gadiem, tika ievēlēta jaunā asociācijas valde. Par asociācijas prezidenti tika iecelta Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pārstāve Sanita Zute.

Kā viena no LSA valdes locekļiem tika ievēlēta SIA „Dotnuvos projektai” mg. agronome Inga Freimane, kura pārstāv LSA biedra UAB „Dotnuvos projektai” intereses Latvijā. Šim amatam Freimanes kundze tika izvirzīta novērtējot tās ieguldījumu, Latvijas sēklkopības attīstībā un pareizas agronomijas prakses popularizēšanā.

 Sapulcē tika apstiprināts arī asociācijas 2012. gada pārskats un ievēlēta revīzijas komisija. Tāpat tika apspriestas nozares tirgus tendences Latvijā un Eiropā, apskatīts Valsts Augu aizsardzības dienesta sagatavotais ziņojums par aktuālo situāciju Latvijā un tās būtiskākajām problēmām. Biedri apskatīja Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītājas vietnieces Marijas Smirnovas sagatavoto ziņojumu par sēklkopības aktualitātēm. Šajā ziņojumā tika skatītas Eiropas Savienības (ES) likumdošana, normatīvie akti, izstrādes plāni un subsīdijas.

LSA tika nodibināta 1998. gadā vienojoties desmit juridiskajām personām – selekcijas stacijām un sēklu ražošanas uzņēmumiem. Asociācijas mērķis ir aizstāvēt Latvijas sēklaudzētāju intereses un apvienot biedrus kopīgu mērķu sasniegšanai, kā arī lai informētu pārējos lauksaimniekus un citus interesentus par asociācijas biedru piedāvātajām sēklām un stādāmajiem materiāliem. 2013. gadu LSA uzsāk ar 46 biedriem no visiem Latvijas reģioniem, ar pieredzi dažādu laukaugu sēklaudzēšanā.

Vairāk informācijas meklējiet LSA mājas lapā, www.seklaudzetaji.lv

<Atpakaļ