Dotnuvos projektai ziemas rapša šķirņu salīdzinājums 2015 gadā sadarbībā ar z/s ''Vilciņi 1''