MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

04.12.2020

KĀ VEICĀS AR RAŽAS NOVĀKŠANU 2020. GADĀ?

APSTĀKĻI SAREŽĢĪTI, BET REZULTĀTI PĀRSNIEDZA IECERĒTO


Šogad novācot ražu, saimniecības sastapās ar daudziem izaicinājumiem. Ražas novākšanas apstākļi bija diezgan sarežģīti – spēcīgā vēja dēļ daļa labības sagūla veldrē, dažos reģionos – pat 95%.

Šogad atkal esam pārliecinājušies, cik liela nozīme ražas novākšanā ir jaudīgam un pareizas konstrukcijas labības kombainam un efektīvi strādājošam hederam.
MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135
Kombaina Case IH 8250 un elastīgā hedera MacDon FD135 tandēms!

BŪTISKĀKIE DEMONSTRĒŠANAS REZULTĀTI

  • Ražas pļaujas laiks īsāks par 25–30%.
  • Graudu kvalitāte, piemaisījumi un sašķeltie graudi nepārsniedz 1%.
  • Heders, neatstājot nenopļautu labību, precīzi kopēja lauka virsmu pat 3 cm augstumā.
  • Kuļot ziemas kviešus normālos apstākļos, vidējā produktivitāte sasniedza 62 t/h, vidējā ražība 9 t/ha.
  • Salīdzinot ar standarta hederiem, MacDon heders ražu novāca 100%. Heders strādāja pat veldrēšanās virzienā, lai gan dažviet labība bija gluži kā sablīvēta.
  • Sagūlušās labības mitrums visbiežāk sasniedza 16–18%.
  • Šādos apstākļos, kuļot ar automatizētu kulšanas sistēmu, zaudējumi nepārsniedza 0,5%.

 

Katra saimniecība ir citāda, tādēļ tiek piemērotas atšķirīgas ražas novākšanas stratēģijas. Pareizi noregulējot labības

kombainu Case IH AF8250 un strādājot ar hederu MacDon FD135 RAŽAS ZUDUMU VAR SAMAZINĀT LĪDZ MINIMUMAM.

MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

VAI ESAT RĒĶINĀJUŠI, CIK IENĀKUMU ZAUDĒJAT?

3 PIEMĒRI, KĀ VAR NOPELNĪT VAIRĀK

Cik daudz var ietaupīt labības kombaina PRODUKTIVITĀTE?
Pļauja bija sarežģīta, lietus un spēcīga vēja rezultātā labība bija sagūlusi veldrē. Saimniecībā vienam kombainam nācās nokult 300 hektārus kviešu,

bet ražība sasniedza 7 tonnas no hektāra. Pļauja ilga 12 dienas, vienas dienas laikā vidēji tika novākta 25 hektāru platība. Pirmajās 7 pļaujas dienās

tika nokulti augstākās klases graudi, kopā 1225 tonnas. Vēlāk, uz kulšanas beigām, laikapstākļi mazināja graudu kvalitāti, un atlikušās piecas dienas

jau vajadzēja samierināties ar zemākas klases graudiem (kopā 875 tonnas). Cenu starpība starp augstākās un zemākas klases graudiem bija ap 19 eiro

par tonnu. Ja būtu kults ar rotora tipa kombainu, pļauja būtu ilgusi 9,4 dienas, dienā vidēji nopļautu 32 ha platību. Pēc darbu pabeigšanas tai pašai

saimniecībai būtu 1568 tonnas ekstra klases graudu un ap 532 tonnām zemākas klases graudu. Ekstra klases graudu būtu par 343 tonnām vairāk

nekā pirmajā gadījumā. Visi šie skaitļi pārvēršas konkrētos 6517 eiro – tādi ienākumi netika gūti no 300 ha.

Strādājot ar produktīvāku kombainu, no 300 ha par 343 tonnām vairāk tika izkults augstākās klases graudu, un naudā tas ir 6517 eiro.

Cik ienākumu nopelna rotors par MAZĀK SAŠĶELTIEM GRAUDIEM?
Rotora tipa kombains salīdzinājumā ar trumuļu tipa kombainu, par 2% mazāk sašķeļ graudus. Trumuļu tipa kombains zaudē par 2% vairāk ražas,

bet tie ir negūtie ieņēmumi no katras tonnas. Ja ražība sasniedz 7 tonnas no hektāra, bet tonnas graudu cena ir 170 eiro, izrēķināsim – negūtie

ienākumi ir 23,8 eiro no hektāra. Mūsu pieminētajā saimniecībā, kur no 300 hektāriem izkultas 2100 tonnas kviešu, šis skaits būs jau 7140 eiro.

Ar rotora tipa kombainu no 300 ha tiktu iegūtas 42 tonnas vairāk kvalitatīvu, nesašķeltu graudu, bet naudas izteiksmē tas ir 7140 eiro.

Vai jūsu heders savāc VISU RAŽU? Salīdzinām divu atšķirīgu hederu konstrukciju darbu vienā laukā. Lopbarības pupas tika kultas ar rotora tipa

labības kombainiem, bet ar dažādiem hederiem: standarta labības hederu un lokano lentes tipa hederu MacDon FD135. Standarta heders savas

konstrukcijas dēļ nevarēja nopļaut auga stiebru tā zemākajā daļā, tādēļ uz stiebra daļas palika zemāk saaugušās pākstis. Bet lokanais lentes tipa

heders savāca visu ražu, jo strādāja zemākajā 3 cm augstumā. Izrēķinājām, ka pēc standarta hedera laukos palikusī raža ir 150 kg/ha. Zinot, ka

lopbarība pupu iepirkuma cena tolaik bija 175 eiro/t, zaudējumi no viena hektāra – 26,25 eiro/ha. Audzējot 100 ha pupu, būtu jārēķinās ar 2625 eiro zaudējumiem.

Lokanais lentes tipa heders MacDon savāc maksimālo ražu un ietaupa 2625 eiro, kuļot 100 ha lielu lopbarības pupu lauku.

HEDERS  MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

PRECĪZS AUGSNES RELJEFA ATKĀRTOJUMS KĀ VĒL NEKAD
 

Fd1 sērijas FlexDraper® kombainu heders ar MacDon Flex-FloatTM tehnoloģiju ir sasniedzis vēl augstāku ražas novākšanas inovāciju līmeni.

Lokanību piešķir fiksēts savienojums starp tītavām un pļaušanas siju, saglabājot nelielu atstarpi starp tītavu pirkstiem un pļaušanas siju,

tai pat laikā Active Float sistēma zibenīgi piemērojas nelīdzenajam reljefam gan horizontālā, gan arī vertikālā virzienā.

Flex-FloatTM tehnoloģija nodrošina saskaņotu, vienmērīgu labības padevi uz priekšu, kas ļauj ievērojami palielināt kombaina produktivitāti.
MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

A.    MAZA ATTĀLUMA SAVIENOJUMS STARP TĪTAVĀM UN PĻAUŠANAS SIJU
MacDon FD1 sērijas FlexDraper® ir uzstādīts fiksēts savienojums starp tītavām un pļaušanas siju.

Tiek saglabāta neliela atstarpe starp tītavu pirkstiem un pļaušanas siju pat maksimālas lokanības apstākļos,

tā nodrošinot saskaņotu, vienmērīgu labības padevi uz priekšu, visā FlexDraper® platumā.


B.    ACTIVE FLOAT SISTĒMA
MacDon Active Float sistēma acumirklī reaģē uz reljefa izmaiņām. Šī zibenīgā reakcija dod iespēju nesastumjot

zemi, pļaut ļoti tuvu augsnei. FM100 Float modulī uzstādītās divas spirālveida atsperes pietur līdz 97% nopļautās masas.

Zibenīgi aktivizējamā lokanības funkcija nodrošina no kombaina transportiera neatkarīgu 4,8 grādu lokanību horizontāli un

178 mm (7“) vertikāli. MacDon Active Float sistēma nodrošina mazu attālumu no zemes un tīru, vienmērīgu pļāvumu.


C.    TĪTAVU IESPAIDĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS, LABĪBAS PLŪSMA
Atšķirībā no citiem hederiem, mūsu piedāvātā izturīgā tītava kustoties paceļ un maigi uzklāj augu masu uz hedera.

Tītavām ir unikālas formas izciļņi, pateicoties kuriem, pirksti pakļūst zem veldrē sagūlušās labības un to paceļ pirms

pašas nopļaušanas. Pateicoties no vadītāja kabīnes vadāmai hedera sasveres kontrolei, kas hidrauliski pavērš nažus

vajadzīgajā leņķī, un tītavu diagonālajam stāvoklim, mūsu hederus var pielāgot pat vissarežģītākajiem ražas novākšanas apstākļiem.

D.    RELJEFA PRECĪZA ATKĀRTOŠANA
MacDon FD1 sērijas FlexDraper® ir elastīgs, trīsdaļīgs lokans heders ar atdalītām tītavām. Tā viss hedera rāmis, pļaušanas

sija un tītavas, kā viena kopīga sistēma, ar 245 mm elastības abās pusēs, atkārto augsnes reljefa kontūras, nodrošina tītavu un

pļaušanas sijas tuvu savienojumu. Šīs unikālās trīsdaļīgās konstrukcijas dēļ FD1 sērijas FlexDraper® nodrošina saskaņotu un

vienmērīgu labības padevi uz priekšu pat ekstremālas lokanības apstākļos.
MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

KARŠU SAGATAVOŠANA
AUTOMĀTISKI FIKSĒ UN UZKRĀJ DATUS, KAS PALĪDZ IZDARĪT SECINĀJUMUS UN PLĀNOT

Kombains automātiski fiksē un saglabā datus par laukiem, kuros ir strādāts. Lauksaimnieki tos analizēdami, pieņem lēmumus, kas ļaus sasniegt labākus rezultātus.
Kombains pats sagatavo un saglabā kartes, kurās ir fiksēts kulšanas ātrums, kuļamās masas mitrums un ražība, degvielas patēriņš, kombaina motora noslodze utt. 

NO ŠIEM DATIEMSAIMNIECĪBA VAR IZDARĪT SECINĀJUMUS PAR:
•    ZEMES RAŽĪBU
•    MĒSLOŠANAS EFEKTIVITĀTI
•    OPERATORA DARBA KVALITĀTI
•    IZMANTOT, GATAVOJOT MĒSLOŠANAS/ MIGLOŠANAS PLĀNUS
MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

NODROŠINI 2021. GADA RAŽAS NOVĀKŠANU. IZVĒLIES ROTORA TIPA CASE IH LABĪBAS KOMBAINU


Novācot ražu, labības kombaina produktivitāte ir kritiski svarīga labākas ražas un graudu kvalitātes nodrošināšanai.

Ražas novākšana kļūst par aizvien lielāku izaicinājumu sarežģīto laikapstākļu dēļ. Turklāt saimniecībās tiek audzētas

arvien daudzveidīgākas kultūras. Nelīdzenā reljefā vai citos sarežģītos apstākļos ir nepieciešamas ļoti efektīvi strādājoši hederi.

Ekstremālos labības novākšanas apstākļos tika izmēģināts labības kombains Case IH AF8250, un vēlreiz pārliecinājāmies, ka

ražotāja izstrādātie un 250 sērijā piedāvātie jauninājumi ir viegli pielāgojami mūsu valsts saimniecībām, bet sasniegtie rezultāti pārspēj cerības.

Jūsu saimniecībā labu ražu var nodrošināt tikai rotora tipa labības kombains Case IH un efektīvi strādājošs heders.

Izvēlieties savai saimniecībai nepieciešamo jaudu un citus būtiskus tehniskos parametrus.
250 SĒRIJA MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135
•    Heders Vari Feed ar integrētu izstumjamo galdu.
•    Rotora spriguļi un kuļkurvji dažādu kultūru kulšanai.
•    Slīpās kameras transportieris un rotors ar reversa funkciju.
•    Izlīdzinošo sietu sistēma – lai saglabātu vienmērīgu sietu noslodzi jebkādos apstākļos.
•    Bunkurs – 14 400 l, izkraušana – 159 l/s.
•    Dubultā piedziņa izkraušanai, neizkraujot pilnībā bunkuru. Atslēdzams gliemežtransportieris.
•    Automātiska vadīšana.
Vairāk informācijas: links
150 SĒRIJAMacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135
•    Heders Vari Feed ar integrētu izstumjamo galdu.
•    Rotora spriguļi un kuļkurvji dažādu kultūru kulšanai.
•    Vienkārša un ērta vadība.
•    Parametru automātiska iestatīšana.
•    X-Flow sietu slīpuma kompensācijas sistēma.( papildus aprīkojums)
•    Ventilatora automātiska apgriezienu izvēle kalnā/no kalna.
•    Bunkurs 10570 l, izkraušana – 113 l/s.
•    Plaša un klusa kabīne.
•    Automātiska vadīšana.
Vairāk informācijas: links

2021. gadā daba, visticamāk, joprojām rādīs savu raksturu, un atkal saskarsimies ar ražas novākšanas izaicinājumiem.
Visu gadu rūpīgi koptos sējumus nāksies novākt tikai dažās nedēļās.

ROTORA TIPA LABĪBAS KOMBAINS CASE IH NOTEIKTI NOVĀKS RAŽU.
TAM UZTICAS ARVIEN VAIRĀK LAUKSAIMNIEKU.

IZVĒLIES SEV PIEMĒROTĀKO CASE IH LABĪBAS KOMBAINU FINANSĒŠANAS VEIDU.
MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135
LĪGUMA TERMIŅŠ LĪDZ 10 GADI.
PROCENTU LIKME NO 1,49%

10 svarīgākie iemesli iegādāties CASE IH AXIAL-FLOW kombainu: LINKS

MacDon GARANTĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA AR CASE IH AF 8250 UN MACDON FD135

Sazinieties ar tehnikas tirdzniecības pārstāvi savā reģionā
KURZEME
Mob.tālr.: +371 20269339
VIDZEME
Mob.tālr.: +371 25468587
VIDUSLATVIJA
Mob.tālr.: +371 25609996
ZEMGALE
Mob.tālr.: +371 20282099
ZEMGALE/ LATGALE
Mob.tālr.: +371 26193242
LATGALE
Mob.tālr.: +371 28325513

Saņemiet speciālista konsultāciju?

  1. Izvēlieties tuvāko filiāli.
  2. Sazinieties ar menedžeri vai atstājiet savus kontaktus.
Dotnuva

Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu