Tradīcijas ir svētas. Kurzemes lauku dienām būt!!!