Misija un vīzija

Mūsu misija

Palīdzēt lauksaimniekiem realizēt /īstenot inovatīvus, katra prasībām atbilstošus un saimniecībām vērtīgus risinājumus.

Mūsu vīzija

Kļūt klientam par prioritāro izvēli, kad nepieciešams nodrošināt ar profesionālu agrobiznesa risinājumiem un ilgtermiņa partneratiecībām Baltijas valstīs.

Mūsu vērtības

KOMANDA

Mēs ticam sev un citiem, konsultējamies viens ar otru, dalamies pieredzē. Kopā rodam risinājumus, godīgi strādājam un sasniedzam mērķus. Mēs ne tikai klausāmies, bet arī dzirdam, esam uzmanīgi, cienām citu viedokļus, pārliecību un kultūru.

ATĪSTĪBA

Mēs pastāvīgi augam, attīstām zināšanas un mācāmies, esam gatavi pieņemt, un izmantot jaunumus, un inovācijas.

Mēs meklējam optimālākos, efektīvākos risinājumus uzņēmumam un klientiem.

ĪPAŠNIEKI

Individuāli un kopā mēs rīkojamies tā, it  kā mēs būtu īpašnieki kompānijai kurā strādājam.

Mēs efektīvi izmantojam kompānijas resursus.

Mēs esam aktīvi, drosmīgi, koncentrēti uz to ko mēs darām.

ATBILDĪBA

Mēs esam godīgi un turam doto vārdu un solījumus.

Mēs uzņemamies atbildību par katru mūsu lēmumu un rīcību pret klientu, darbinieku, sabiedrību.

 

<Atpakaļ