Regulējama meliorācija

Pielāgojama meliorācijas sistēma EkoDrena ir vienkārša sistēma, kas ļauj regulēt ūdens līmeni augsnē, izmantojot drenāžu, saglabājot mitrumu laukos. Izmantojot EkoDrena sistēmu, jūs varēsit uzturēt ūdens līmeni augošo kultūru sakņu zonā, un, kad jums jāsāk lauku apstrāde, jūs varēsit pazemināt ūdens līmeni.

EkoDrena sistēmai ir trīs priekšrocības:

  1. Lielāks mitruma saturs veģetācijas laikā. Dažādi pētījumi liecina, ka ar regulētu drenāžu tiek iegūti par 20–30% lielāki ražas apjomi.

  2.  Mēslošanas līdzekļu izskalošanās (slāpekļa līdz 40%) samazinās un palielinās to uzņemšana augos.

  3. Saglabātie mēslošanas līdzekļi samazina virszemes ūdeņu piesārņojumu un palēnina eitrofikācijas procesus.