Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA


1.    PRIVĀTUMA POLITIKA
Šī Privātuma Politika (Privātuma Politika) sniedz informāciju par to, kā SIA Dotnuva Baltic apstrādā Jūsu personas datus, kas sniegti SIA Dotnuva Baltic birojā, vai www.linasagro.lv (Mājaslapa), vai pa e-pastu, pastu vai tālruni utt.
2.    DATU PĀRZINIS 
SIA Dotnuva Baltic, uzņēmuma reģistrācijas numurs 43603041881, juridiskā adrese „Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043, ir datu pārzinis. Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu [[email protected]]. 
Dažos gadījumos SIA Dotnuva Baltic Jūsu personas datiem var būt kopīgs pārzinis ar citu AB Linas Agro Group uzņēmumu (- iem). 
3.    PERSONAS DATI
Personas dati ir jebkura SIA Dotnuva Baltic saņemtā informācija par datu subjektu, ko var izmantot datu subjekta identificēšanai. Personas dati ietver jebkādu informāciju, tostarp datu subjekta pilnu vārdu, uzvārdu, IP adresi utt.
4.    KĀDUS PERSONAS DATUS UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APSTRĀDĀJAM?
SIA Dotnuva Baltic apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem:
4.1    Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai 
Ja Jūs piekrītat saņemt paziņojumus (piemēram, atzīmējat piekrišanas lauciņu reģistrējoties, utt.) par mūsu produktiem, aktualitātēm, notikumiem vai īpašiem piedāvājumiem, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Šie dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiks uzglabāti 3 (trīs) gadus no Jūsu piekrišanas saņemšanas dienas un izmantoti komerciālu paziņojumu nosūtīšanai/komunikācijai mārketinga nolūkā. 
Ja Jūs esat mūsu klients (t.i., pēdējo 3 (trīs) gadu laikā esat nopircis kādu no mūsu precēm vai izmantojis kādu no mūsu pakalpojumiem) un neesat iebildis pret SIA Dotnuva Baltic komerciālu paziņojumu saņemšanu, Jums uz e-pastu tiks nosūtītas ziņas par precēm un pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, ko esat iepriekš iegādājies (datu apstrādes pamatojums – mūsu likumiskās intereses).
Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, sazinoties ar mums pa e-pastu, kas norādīts šajā Privātuma Politikā.
Šim datu apstrādes nolūkam SIA Dotnuva Baltic ir kopīgs datu pārzinis: SIA Linas Agro, uzņēmuma  reģistrācijas numurs 53603019011, juridiskā adrese „Baltijas Ceļš“, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043.
4.2    Apmeklējot mūsu sociālo mediju vietni
Informāciju, kas mums tiek darīta zināma, apmeklējot mūsu sociālo mediju vietnes (ieskaitot paziņojumus, pogu “Like” un “Follow” izmantošanu un cita saziņu), mēs apstrādāsim kopā ar attiecīgā  sociālā medija likumisko valdītāju/īpašnieku kā kopīgi pārziņi.
Pašlaik mums ir šādi konti:
•    Facebook: Dotnuva Baltic Latvija. 
Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
•    Instagram: dotnuvabaltic_latvija. 
Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku: https://help.instagram.com/519522125107875 un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. 
•    Youtube: Dotnuva Baltic Latvija.
Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku vietnē: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/?utm_campaign=ytgen&utm_source=ythp&utm_medium=LeftNav&utm_content=txt&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fhowyoutubeworks%3Futm_source%3Dythp%26utm_medium%3DLeftNav%26utm_campaign%3Dytgen  un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
•    TikTok: @dotnuvabalticlatv.
Ja Jums ir jautājumi par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti šajā sociālo mediju vietnē, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku vietnē: https://vm.tiktok.com/ZMd3DBP4D/ un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju
4.3    Līgumi ar klientiem
Nolūkā izvērtēt klienta iespējas izpildīt līguma saistības, SIA Dotnuva Baltic apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, uzņēmuma (saimniecības) lielums, kredītsaistības, parādsaistības u.c. Šie dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt līgumu. Personas dati, kas nav nepieciešami līguma izpildei, pēc izvērtēšanas tiek dzēsti; pārējie personas dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma izbeigšanas. Šim datu apstrādes nolūkam SIA Dotnuva Baltic ir kopīgs datu pārzinis: SIA Linas Agro, uzņēmuma reģistrācijas numurs 53603019011, juridiskā adrese „Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV 3043.
Lai noslēgtu un izpildītu pirkuma, pārdošanas un pakalpojumu līgumu, SIA Dotnuva Baltic apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c. Šie dati tiks apkopoti uz līguma pamata un tiks uzglabāti 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.
4.4    Līguma izpilde ar klientiem, pakalpojuma sniedzējiem, piegādātājiem
SIA Dotnuva Baltic apstrādā savu klientu, piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju (fizisku un juridisku personu) datus, tostarp arī juridisku personu darbinieku (kontaktpersonu, amatpersonu) datus, lai izpildītu starp SIA Dotnuva Baltic un iepriekšminētajām personām noslēgto līgumu. Šādā gadījumā SIA Dotnuva Baltic apstrādās sekojošus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, ziņojumu  saturu, datumu un citus ar līguma izpildi saistītus datus.
Pamats klientu datu apstrādei ir līguma izpilde. Pamats pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju darbinieku datu apstrādei ir SIA Dotnuva Baltic likumīgās intereses līguma izpildei.
Šajā iedaļā norādītie personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, kamēr līgums būs spēkā. Ja līgumā ir norādīti personas dati, tie tiks glabāti 10 (desmit) gadus no līguma termiņa beigām.
4.5    Videonovērošanas veikšana SIA Dotnuva Baltic
SIA Dotnuva Baltic veic SIA Dotnuva Baltic teritorijas videonovērošanu, pamatojoties uz likumīgajām interesēm aizsargāt personas un īpašumu pret zādzībām vai bojājumiem, vai citiem pārkāpumiem, vākt un saglabāt pierādījumus un nodrošināt jebkuru izdarīto pārkāpumu izmeklēšanu.
Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti šādi personas dati: objektu attēli videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, tostarp fizisku personu attēli, atrašanās vieta, kustības un pārvietošanās pa teritoriju, uzvedība un cita saistītā informācija (datums un laiks). 
Šie dati tiek glabāti 14 (četrpadsmit) dienas.
Datu subjekti par videonovērošanu tiek brīdināti ar brīdinājuma zīmēm, kas izvietotas vietās, kur tiek veikta videonovērošana.  
4.6    Mūsu mājaslapa un izmantotie sīkfaili/sīkdatnes
Kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni (mājas lapu), mēs varam izvietot Jūsu ierīcē sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli, bieži šifrēti teksta faili, kurus mēs ievietojam Jūsu pārlūkprogrammā vai cietajā diskā, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Sīkfaili palīdz mums identificēt Jūs starp SIA Dotnuva Baltic mājas lapu lietotājiem un ļauj Jūsu pieredzi par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu padarīt daudz patīkamāku un uzlabot to. 
Izmantotie sīkfaili:
•    Noteikti nepieciešamie sīkfaili 
Šie sīkfaili ir būtiski mājas lapas darbībai. Apmeklējot mājas lapu, šādi sīkfaili apstrādā datus, vienlaikus nodrošinot šāda apmeklējuma drošību un kvalitāti. Noteikti nepieciešamie sīkfaili ir tādi sīkfaili, kas, piemēram, ļauj reģistrēties un piekļūtu mūsu tīmekļa vietnes drošajām vietām, vai uzglabāt Jūsu izvēlētās preces iepirkumu grozā, iepērkoties tiešsaistē, vai izmantot elektroniskās uzskaites sistēmas, ir stingri nepieciešami sīkfailu piemēri. 
•    Analītiskie un/vai veiktspējas sīkfaili 
Šie sīkfaili ļauj atpazīt un uzskaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa mūsu tīmekļa vietni, kad viņi to izmanto. Tas palīdz uzlabot tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji var viegli atrast meklēto. Šo sīkfailu apkopotie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.
•    Funkcionalitātes sīkfaili
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu iepriekš izdarītās izvēles, kad atkārtoti apmeklējat mūsu mājas lapu, lai nodrošinātu jums personalizētas vai uzlabotas Jūsu izvēlētās funkcijas. Šo sīkfailu apkopotie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.
Detalizētu sīkfailu sarakstu varat atrast zemāk:
 

Sīkdatnes nosaukums

Datu apstrādes mērķis / mērķis

Izveides laiks

Derīguma termiņš

Sīkdatņu veids (nepieciešams, analītisks, funkcionāls)

Izmantotie dati

dc_gtm_UA-100462605-1 

Sīkdatne tiek izmantota statistikas apkopošanai par lietotāju uzvedību.

Datu pārlūkošana

minūte

Analītiski

www.policies.google.com/privacy

_ga

Sīkdatne tiek izmantota statistikas apkopošanai par lietotāju uzvedību.

Datu pārlūkošana

2 gadi

Analītiski

 

_gid

Sīkdatne tiek izmantota statistikas apkopošanai par lietotāju uzvedību.

Šis sīkfails apkopo un atjaunina informāciju par apmeklētās vietnes lapām.

24 stundas pēc sesijas beigām

Analītiski

 

_fbp

Sīkdatne apkopo informāciju par lietotāju rīcību vietnē un tiek izmantota

Laikā, kad ienākat lapā

30 dienas

Reklāmas

Unikāls identifikators

language

Valodas izvēle

Atlasīts valodas kods

Līdz sesijas beigām

Funkcionāls

Valoda

AID

Sīkfaili, kurus Google izmanto, lai saistītu darbības dažādās ierīcēs, ja iepriekš esat pierakstījies savā Google kontā no citas ierīces

Laikā, kad ienākat lapā

30 dienas

Reklāmas

Unikāls identifikators

has_js

Sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu, vai apmeklētāja pārlūkprogrammā ir iespējota valoda JavaScript

Laikā, kad ienākat lapā

Līdz pārlūkošanas sesijas beigām

Funkcionāls

OpenCart

cookie-agreed

Izmanto, lai noteiktu, vai lietotājs ir noklikšķinājis uz piekrišanas pogas sīkfailu paziņojumā

Laikā, kad ienākat lapā

Gads

Funkcionāls

Kodētais skaitlis - 1.

Sīkfailu nosaukums

Datu apstrādes mērķis /izmantotie sīkfaili

Izveides brīdis

Derīguma termiņš

Sīkfailu tips (noteikti nepieciešamie /analītiskie/ funkcionālie/reklāmas)

Izmantošanas datums

5.    KĀ JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI? 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Jūsu personas dati tiks pārvaldīti atbildīgi un droši. Identificējot personas datu apstrādes līdzekļus un veicot šādu apstrādi, Uzņēmums apņemas īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, izmaiņām, zudumiem, izpaušanas vai cita veida nelikumīgas apstrādes, kā arī veikt atbilstošus pasākumus, ņemot vērā riskus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.
6.    PERSONAS DATU NODOŠANA
Jūsu personas datus mēs varam izpaust saviem darbiniekiem, aģentiem vai datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus/veic darbus (t.i., IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juristiem, konsultantiem) un apstrādāt Jūsu datus Uzņēmuma vārdā kā datu apstrādātājam, ja tas ir pamatoti nepieciešams šajā Privātuma Politikā norādītajiem mērķiem.
Datu apstrādātājam būs atļauts apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties tikai uz mūsu norādījumiem un tikai nepieciešamajā apjomā. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji īsteno atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un konfidencialitāti. Jūsu datus varam izpaust arī Linas Agro grupas uzņēmumos (AB Linas Agro, SIA Linas Agro, AB Linas Agro Group u.c.).
Jūsu dati var tikt nodoti arī valsts iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm  vai citām trešajām personām, kuras veic noteiktas funkcijas, kā arī:
•    ja to pieprasa likums;
•    lai aizsargātu mūsu tiesības vai intereses (tostarp nododot Jūsu personas datus parādu piedziņas nolūkā);
•    ja, plānojot pārdot Uzņēmuma daļu (uzņēmuma pāreja), aktīvus, ir nepieciešams atklāt Jūsu personas datus potenciālajiem pircējiem;
•    Ja Uzņēmums vai tā aktīvi tiek pārdoti.
Mēs varam slēgt līgumus ar trešajām pusēm, lai sniegtu Jums pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, par maksājumu apstrādi, meklētājprogrammu uzstādīšanu, dažādām mārketinga darbībām. Tādējādi atsevišķos gadījumos trešās puses var pieprasīt piekļuvi dažiem vai visiem Jūsu personas datiem. Šādas trešās personas, kurām ir piekļuve Jūsu datiem, vienmēr ir pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem tiek noslēgti attiecīgi līgumi, kas ietver arī nosacījumus Jūsu personas datu drošības nodrošināšanai.
Šajā Privātuma Politikā iekļauto datu subjektu un datu kategoriju uzskaitījums var tikt grozīts un/vai papildināts. Ja vēlaties saņemt informāciju par šādām izmaiņām, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot e-pasta ziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā, norādot: “Vēlos saņemt informāciju par visām izmaiņām, kas saistītas ar izmaiņām informācijā par manu personas datu saņēmējiem.”, un norādot Jūsu pilnu vārdu.
Jūsu personas dati netiek pārsūtīti uz trešajām valstīm, izņemot, ja šajā Privātuma Politikā norādīts citādi. Atkarībā no trešās valsts, personas datu nodošanu var veikt, pamatojoties uz lēmumu par pietiekamu aizsardzības līmeni (Vispārīgās datu regulas 45.panta trešā daļa) vai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu regulas 49.pants pirmās daļas a)), vai līguma izpildi (Vispārīgās datu regulas 41.panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkts). 
7.    DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Šajā sadaļā sniegta informācija par Jūsu tiesībām, kas saistītas ar Jūsu personas datu apstrādi, ko veic uzņēmums SIA Dotnuva Baltic, un par to, kā šīs tiesības var izmantot. Ja vēlaties saņemt papildinformāciju par savām tiesībām vai vēlaties tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā Privātuma Politikā norādīto e-pasta adresi. 
7.1    Tiesības piekļūt personas datiem
Lai Jūs uzzinātu, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, Jums ir tiesības sazināties ar mums, lai iegūtu informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datiem. Ja mēs veicam Jūsu datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja vēlaties šīs tiesības izmantot, lūdzu, nosūtiet mums rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā. Mēs esam tiesīgi lūgt Jūs apstiprināt savu identitāti, lai varētu izpildīt Jūsu pieprasījumu.
7.2    Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūs esat devis mums nepārprotamu piekrišanu apstrādāt savus personas datus, kurus Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz adresi, kas norādīta šajā Privātuma Politikā.
7.3    Citas tiesības 
Informācija par citām Jūsu tiesībām:  
•    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labojam jebkuras neprecizitātes Jūsu personas datos. Šādā gadījumā mēs esam tiesīgi lūgt Jums apstiprināt laboto informāciju.
•    Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”). Šīs tiesības Jūs varat īstenot Vispārīgās datu regulas 17.pantā noteiktos gadījumos.
•    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi.
•    Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, ja šādu datu apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem un mēs no Jums esam ieguvuši šādus datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā. 
•    Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu regulas 21. pantu.
7.4    Tiesības pieprasīt plašāku informāciju
Mēs cenšamies sniegt pēc iespējas skaidrāku un pilnīgāku informāciju un apņemamies atjaunināt šo Privātuma Politiku, ja tiks veiktas izmaiņas personas datu izmantošanā. Tomēr, ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, mēs labprāt atbildēsim uz tiem vai sniegsim Jums papildu informāciju, ciktāl mums ir atļauts tādu izpaust. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir kādi papildu jautājumi vai neesat izpratis šajā Privātuma Politikā norādīto informāciju.
8.    TIESĪBU IZMANTOŠANA
Lai īstenotu savas tiesības, Jums ir tiesības iesniegt mums lūgumus, sūdzības vai pieprasījumus jebkurā no turpmākajiem veidiem:
•    nosūtot e-pasta ziņojumu uz [[email protected]], vai
•    nosūtot vēstuli uz [[email protected]].
Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai lūgumu rakstiski saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un darīsim visu iespējamo, lai sniegtu Jums  informāciju visīsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Ja mums radīsies šaubas par  Jūsu identitāti, pēc Jūsu pieprasījuma, sūdzības vai lūguma saņemšanas  mēs varam lūgt Jūs sniegt identitātes apliecinājumu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai lūdzot Jūsu pieprasījumu, sūdzību vai lūgumu iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) un sniegt Jums atbildi visīsākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu identitātes apliecinājuma saņemšanas.
Ja mēs nesniedzam Jums nepieciešamo informāciju un/vai ja Jums ir sūdzības par to, kā Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības vērsties pie Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/), Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, [email protected],  iesniedzot sūdzību.
9.    ATBILDĪBA
Jūs esat atbildīgs par iesniegto savu vai savu nepilngadīgo bērnu datu pareizību, precizitāti un  to, lai šie dati būtu pilnīgi. Ja iesniegtajos datos tiek veiktas izmaiņas, lūdzam nekavējoties informēt, rakstot uz Privātuma Politikā norādīto mūs pa e-pastu. Mēs nenesam atbildību par kaitējumu, kas nodarīts, ja Jūs neesat sniedzis pareizus un pilnīgus datus, vai paziņojis par izmaiņām tajos. 
10.    INFORMĒŠANA PAR IZMAIŅĀM PRIVĀTUMA POLITIKĀ
Mēs jebkurā laikā esam tiesīgi atjaunināt vai grozīt šo Privātuma Politiku. Šāda atjaunināta vai grozīta Privātuma Politika stāsies spēkā dienā, kad tā tiks publicēta mūsu mājaslapā. Iesakām Jums pārbaudīt mūsu mājaslapu, lai pārliecinātos, vai esat iepazinies ar jaunāko mūsu Privātuma Politikas redakciju.
Ikreiz, kad tiks atjaunināta mūsu Privātuma Politika, mēs informēsim Jūs par visām izmaiņām, kuras uzskatām par nozīmīgām, publicējot tās tīmekļa vietnē. Lai uzzinātu, kad pēdējo reizi izdarītas izmaiņas un atjaunota Privātuma Politika, lūdzam skatīt zemāk norādīto atjauninājuma datumu.
Šī Privātuma Politika pēdējo reizi tika atjaunināta 08.07.2021.
 

Saņemiet speciālista konsultāciju?

  1. Izvēlieties tuvāko filiāli.
  2. Sazinieties ar menedžeri vai atstājiet savus kontaktus.
Dotnuva

Dotnuva.lv vietnē tiek izmantoti četri galvenie sīkdatņu veidi.

Turpinot pārlūkošanu, jūs piekrītat nepieciešamajām sīkdatnēm. Jūs varat piekrist arī citu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāka informācija par sīkdatnēm un to izmantošanu